Program, který pokrývá aktuální témata týkající se trendů v medicíně, sdružuje odborníky a zdravotní správu na jednom místě a přináší dynamické panelové diskuse, které upozorňují na klíčové otázky.