09:30 – 10:00 Registrace

10:00 – 10:10 Zahájení – moderátor konference MUDr.Miroslav Palát, MBA, prezident Czechmed

10:10 – 10:25 Úvodní slovo – Mgr.&Mgr. Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví ČR

10:25 – 10:35 Pozdrav, velvyslankyně Chorvatska paní Ljiljana Pancirov

10:35 – 10:55 Úvod do panelové diskuse – Ing. Martin Zeman (ředitel, Národní centrum elektronického zdravotnictví, Ministerstvo zdravotnictví ČR)

10:55 – 11:45 Panelová diskuse: Budoucnost digitálního zdravotnictví v České republice

Účastníci:

  • Ing. Martin Zeman (ředitel, Národní centrum elektronického zdravotnictví, Ministerstvo zdravotnictví ČR)
  • Ervin Jančič, dr.med. (ředitel nemocnice Karlovac v Chorvatsku)
  • Doc. Ing. Peter Pažitný, PhD. MSc. (ekonom, zdravotnický expert, lektor)
  • Dr. Petr Machek
  • Jan Hůlek

11:45 – 12:05 Potenciál technologie blockchain pro použití ve zdravotnictví – Hana Gawlasová

12:05 – 12:30 Přestávka na kávu

12:30 – 12:50 Úvod do panelové diskuse: Shromažďování zdravotnických dat – Prof. Lorenzo G. Mantovani (ředitel, Center for Public Health Research, UNIMIB School of Medicine and Surgery)

12:50 – 13:45 Panelová diskuse: Shromažďování údajů o zdravotní péči

Účastníci:

  • Prof. Lorenzo G. Mantovani (ředitel, Center for Public Health Research, UNIMIB School of Medicine and Surgery)
  • Vladislav Severa, PhD (EY Partner, Advanced Analytics)
  • Vladimír Mičieta (manažer úhrad a vnějších vztahů pro Česko a Slovensko, Medtronic
  • Mgr.Jakub Uher
  • Ing. Vladimír Dzurilla, Dip Mgmt

13:45 – 14:00 Strojové učení ve zdravotnictví a medicíně: vybrané případy užití – Vladislav Severa, PhD (EY Partner, Advanced Analytics)

Závěrečné slovo – Miroslav Palát

14:00 – 14:50 Oběd